www.vnl.ee

Kuressaare politseijaoskond alustas nädalat politseioperatsiooniga

Esmaspäeval, 6. aprillil toimus Saare maakonna teedel
politseioperatsioon, mille eesmärgiks oli sõidukijuhtide kontrollimine
ning joobes juhtide tabamine.*

Politseioperatsiooni käigus selgitati välja kuus rikkumist, neist kaks
alkoholijoobes juhid, kellest ühel juhul oli tegemist teiskordse
alkoholijoobes juhtimisega ning neljal juhul esinesid juhil alkoholi
tarvitamise tunnused.

„Politseioperatsiooni tulemus näitab, et politsei tööpõld on jätkuvalt
lai. Liikluses osaleb piisavalt palju isikuid, kes ei anna enesele aru,
et võivad joobes sõidukit juhtides põhjustada nende endi kaaskondsete
invaliidistumist või ka hukkumist”, ütles Kuressaare politseijaoskonna
vanemkomissar Aare Allik.

Vastavalt liiklusseaduse § 74 märgiga 19 karistatakse mootorsõiduki
joobes juhtimise eest rahatrahviga kuni 18 000 krooni, lisakaristusena
võib kohaldada juhtimisõiguse äravõtmist kolmest kuni üheksa kuuni.

Kuressaare politseijaoskond tänab kõiki korrektseid liiklejaid. Saaremaa
politseinikud on käesoleval aastal joobes juhte liiklusest korduvalt
kõrvaldanud ka tänu kaasliiklejate vihjetele.
Palume jätkuvalt liikluses toimepandud rikkumistest politseile teatada
lühinumbril 110.


Kristi Mägi


   06 Aprill 2009