www.vnl.ee

Tänu tähelepanelikule mehele tabas politsei joobes juhi

*06.04.2009 kell 23.40 sai Lääne PP juhtimiskeskus teate, et parvlaev
Scania jõuab peatselt Hiiumaale Heltermaa sadamasse ning pardal on
joobes mees, kes saarele jõudes jätkab ilmselt sõitu ATV-laadse sõidukiga*

Info edastati Hiiumaal tööl olnud politseipatrullile. 07.04.2009 kell
00.04 kontrollis politseipatrull osutatud juhti ja tema sõidukit. 1954.
a sündinud mehel tuvastas politsei alkoholijoobe. Selgus, et ta ei oma
ka vastava kategooria sõiduki juhtimise õigust. Tema
ratasmaastikusõidukil ehk /quadracer/il puudus registreerimismärk ning
juhil ei olnud esitada kehtivat kindlustuspoliisi.

Kuna meest on varem mootorsõiduki joobes juhtimise eest karistatud,
alustas politsei kriminaalmenetlust KarS § 424 tunnustel. Kohtus
süüdimõistmise korral karistatakse sellise teo eest rahalise karistuse
või kuni kolmeaastase vangistusega.

Politsei on tänulik koostöövalmis inimestele, kes meile oma
tähelepanekutest vääritikäitumise osas teada annavad.

Eeluurimist juhib Lääne Ringkonnaprokuratuur.   07 Aprill 2009