www.vnl.ee

Saaremaa politseiinfo

07.04-- 08.04.2009.a Lääne Politseiprefektuuri Kuressaare
politseijaoskonnas registreeritud olulisemad sündmused

Omavoliline sissetung
*Ajavahemikul märtsi algusest kuni 06.04 on Kuressaares Transvaali
tänaval avaldaja tahte vastaselt sisse tungitud avaldaja majja.*
*
Registreeriti viis väärtegu, neist neli liiklusseaduse rikkumised. Viie
seaduserikkuja hulgas oli üks joobes juht.


   08 Aprill 2009