www.vnl.ee

Uus postmark ”Aasta lind – hänilane”

Kolmapäeval 5. aprillil annab Eesti Post välja uue margi „Aasta lind – hänilane „

Margi nominaaliga 4.40 on kujundanud Vladimir Taiger.

Hänilane (Motacilla flava) on väike värvuline, kelle lähimad Eestis pesitsevad sugulased on linavästrik, kuldhänilane ja jõgivästrik. Liigi levila hõlmab suurt osa Euraasiast, Põhja-Aafrikat ning Lääne-Alaskat. Kogu areaali ulatuses võib eristada 16 alamliiki, kes erinevad üksteisest peamustri või -värvi poolest. Eestis pesitseb neist kaks alamliiki: lambahänilane ja põhjahänilane. Hänilane pesitseb niiskemapoolsetel karja- ja heinamaadel nagu luhad või rannaniidud. Toitudes peamiselt selgrootutest loomadest, on ta väärt abimees põllumehele. Hänilane on III kategooria kaitsealune liik.

Trükikõlbuliku resulutsiooniga margi leiate aadressilt: http://www.post.ee/px_custom/product_img/img_894.jpgInge Rumessen


   04 Aprill 2006