www.vnl.ee

Paides tabas politsei 18 alaealist suitsetajat

Paide politseijaoskond korraldas politseioperatsiooni alaealiste õiguskuulekuse kontrollimiseks, tabati 18 alaealist suitsetajat.

04.04.2006 kell 08.00-12.00 kontrollisid 8 politseinikku Paide linnas ja Väätsa külas avalikku korda, teravdatud tähelepanu pöörati alaealistega seotud õigusrikkumistele. Paide linnas selgitati välja 16 koolide juures suitsetanud alaealist, Väätsa Põhikooli juurest tabati 2 alaealist suitsu teinud noormeest.

Nii Paide Gümnaasiumi kui Paide Ühisgümnaasiumi juurest tabati 5 suitsu teinud noormeest, Paide Kutsekeskkooli juures suitsetasid 4 neiut ja 2 noormeest. Noormeeste vanus oli 15-17 aastat, tubakaseaduse vastu eksinud neiud olid 17-aastased.

Tubakaseadus keelab alaealistel tubakatoodete omamise ja tarbimise, sama seaduse kohaselt on suitsetamine keelatud õppeasutustes ja nende territooriumil. Tubakaseaduse näeb alla 18-aastase isiku poolt tubakatoote omamise või tarvitamise eest ette rahatrahvi kuni kümme trahviühikut ehk 600.- krooni. 1200-kroonine rahatrahviga karistatakse suitsetamise eest kohas, kus see on seaduse alusel keelatud.

Jan Aasma


   05 Aprill 2006