www.vnl.ee

Täna alustati kaldakoristustöid Loode-Eesti rannikul

Täna, 8.aprillil alustasid Loode-Eesti rannikul tööd välistaabid, mis korraldasid kaldakoristustöid Harjumaal ja Läänemaal. Kokku korjati tänase päeva jooksul 9,5 km. pikkuselt rannaribalt 136 surnud lindu ning 4,3 kuupmeetrit reostust, korjetöödel osales 63 inimest.

Koristustöödega alustati kell 10:00, kui kohale tulnud koristustöölistele jagati kätte varustus kaitseriietusega ja tehti kiire väljaõpe. Peamisteks töövahenditeks korjetödel olid labidas, kühvel, kellu, ämbrid ja kilekotid.

Koristustöid alustati Marga kraavist, kust Läänemaa töölõigu inimesed liikusid Peraküla poole ja Harjumaa töölõigu inimesed liikusid Ristna sadama suunas.

Harjumaa töölõigul osales korjetöödel 30 inimest, nendest 14 reservpäästerühmast, 2 Eestimaa Looduse Fondist, 3 Kaitseliidust, 10 päästjat ning üks inimene Padise vallast. Töölõigul korjati päeva jooksul kokku 1,5 km. pikkuselt rannaribalt 22 surnud lindu ning 1,8 kuupmeetrit saastet.

Läänemaa töölõigul osales kokku 34 inimest, nendest 19 vabatahtlikku, 3 Piirivalve inimest ning 12 päästjat. Töölõigul korjati päevajooksul kokku 8 km. pikkuselt rannaribalt 114 surnud lindu ja 2,5 kuupmeetrit saastet.

Harjumaa osas on kõige enam reostunud paigaks Keibu lahe kaldaala, Keibu küla piirkonnas. Läänemaal tehtavate koristustööde keskmesse jääb Nõva sadamast lääne poole jääv kaldaala kuni Peraküla rannani.

Välistaapide tööd juhib piirkondlik päästekeskus, staapide koosseisu kuuluvad täiendavalt esindajad keskkonnainspektsioonist, Riiklikust Looduskaitsekeskusest, Piirvalvest, kohalikust omavalitsusest, maavalitsusest ja Eestimaa Looduse Fondist.

Harjumaal tegutsev välistaap asub Ristna sadamas ning Läänemaa välistaap alustas tööd Nõva komandos.

Korjetööd jätkuvad homme hommikul ning jätkatakse sealt kus täna pooleli jäädi.

VNL-Online


   08 Aprill 2006