www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 16.04.2009

15. – 16.04.2009 Lääne- ja Hiiumaal registreeritud olulisemadsündmused

Vargus

15.04 on Läänemaal Nõva vallas Nõva külas sissetungitud garaa˛i, kust on varastatud erinevaid elektrilisi tööriistu.Kahju on avaldaja hinnangul 9406 krooni.

Joobes juhtimine
15.04 kella 13.10 ajal juhtis alkoholijoobes 1959. aastal sündinudmeesterahvas Läänemaal Martna vallas sõiduautot VAZ, olles varem joobesjuhtimise eest karistatud.

Omavoliline sissetungimine
15.04 on välisukse lõhkumise teel sisenetud Haapsalus Sadama tnettevõttesse. Kahju on avaldaja hinnangul 5000 krooni.Läänemaal registreeriti 17 väärtegu, millest 15 olidliiklusseaduse rikkumised. 15 seaduserikkuja hulgas oli üksalkoholijoobes sõidukijuht, üks juhtimisõiguseta juht ning ükskiiruseületaja. Hiiumaalregistreeriti üheksa väärtegu, millest seitse olidliiklusseaduse rikkumised. Seitsme seaduserikkuja hulgas oli kakskiiruseületajat.


   16 Aprill 2009