www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 17.04.2009

Läänemaal registreeriti 29 väärtegu, neist 24 liiklusseaduse rikkumised.
Hiiumaal registreeriti viis väärtegu, kõik viis liiklusseaduse
rikkumised.


   17 Aprill 2009