www.vnl.ee

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus sai uue seadme narkoainete analüüsiks

Täna, 24. aprillil, kell 12 tutvustatakse Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuses (KEKK) uut gaasikromatograaf-massispektromeetrit, mis on mõeldud narkootiliste ainete analüüsiks. Uue seadmega on võimalik kindlaks teha, kas erinevatest kohtadest või riikidest konfiskeeritud narkootilised ained pärinevad samast narkolaborist.

“Uus seade koos uudse analüüsimeetodiga võetakse kasutusele tihedas koostöös Soome kolleegidega, kelle initsiatiivil on see meetod välja töötatud,” ütles KEKKi politseidirektor Rene Vihalem. “Kui seni on huvipakkuvaid narkootilise aine proove saadetud Eestist Soome laborisse, siis nüüd avaneb Eesti politseil võimalus viia võrdlusuuringud läbi Eestis. See avardab oluliselt politsei võimalusi narkolaborite ja narkootiliste ainete levitamiskanalite avastamisel.”

Narkootiliste ainete võrdlusuuringud ehk profileerimine on narkootilise aine analüüsis uuema aja saavutus. Erinevaid narkootilise aine proove on omavahel võimalik võrrelda, kuna need sisaldavad alati suuremal või vähemal määral lisandeid. Selliste lisandite iseloom ja sisaldus sõltub narkootilise aine valmistamise iseärasustest. Uus gaasikromatograaf-massispektromeeter võimaldab kindlaks teha, kas erinevatest kohtadest konfiskeeritud narkootilised ained pärinevad samast narkolaborist.

Uus gaasikromatograaf-massispektromeeter on hangitud Euroopa Liidu üleminekutoetuse twinning-projekti “Eesti Politsei haldussuutlikkuse tõstmine narkokuritegevuse vastases võitluses” raames, mida viiakse ellu Eesti politsei ja Soome Keskkriminaalpolitsei koostöös. Projekt algas augustis 2005 ja kestab käesoleva aasta septembrini.

“Alates 2000. aastast on narkokuritegevuse vastane võitlus üks Eesti politsei prioriteete. Eesti-Soome ühisprojekti eesmärk on tõsta Eesti politsei haldussuutlikkust narkokuritegevuse vastases võitluses. Selleks tuleb kaasajastada ja arendada Sisekaitseakadeemia politseikolledžis antavat narkoalast koolitust ning täiendada tehnilist varustust,” ütles politseiameti politseitöö osakonna analüüsi- ja planeerimistalituse ülemkomissar Risto Kasemäe, kes on projekti eestvedaja.

2005. aastal tegi Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus 1167 narkootilise aine ekspertiisi.


Jana Zdanovitš


   24 Aprill 2006