www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 24.04.2009

Läänemaal registreeriti 18 väärtegu, neist 15 liiklusseaduse rikkumised.
Hiiumaal registreeriti kuus väärtegu, neist viis liiklusseaduse
rikkumised.


   24 Aprill 2009