www.vnl.ee

Eesti soovib teenuste direktiivi uuele variandile ekspertide hinnangut

Täna Austrias Grazis mitteametlikul konkurentsivõime nõukogu istungil osalenud majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar sõnul pooldab Eesti teenuste raamdirektiivi võimalikult kiiret vastuvõtmist, kuid ei pea õigeks direktiivi sisulise aruteluga liigset kiirustamist.

"Eesti on alati toetanud tugevat ja efektiivset teenuste direktiivi kui vahendit majandusliku kasvu suurendamiseks ning uute töökohtade loomiseks," ütles minister Savisaar Grazi konverentsikeskuses peetud kõnes. "Direktiiviga edasiliikumise huvides oleme Komisjoni parandatud ettepaneku alusel valmis nõustuma kiire poliitilise kokkuleppega, kuid üksnes peale seda, kui oleme saanud arutada parandatud ettepanekut ekspertide tasandil, k. a. Nõukogu töögrupis ning üksnes siis, kui teksti tehakse teatud muudatused, mis on vajalikud ettepaneku õigluskindluse ja selguse suurendamiseks." Sõnavõtu lõpus rõhutas Savisaar veelkord Eesti soovi, et toimuks sisuline arutelu tehnilisel tasandil, mis oleks eeltingimus õigeaegseks poliitiliseks kokkuleppes Nõukogus.

Konkurentsivõime nõukogu mitteametlik kohtumine Euroopa 2003. a. kultuuripealinnas Grazis algas neljapäeval, 20. aprillil, ning kahel esimesel päeval olid arutluse all hariduse ja teadusega seotud küsimused.

Tänasel kohtumisel tutvustas Euroopa Komisjon uut teenuste raamdirektiivi teksti ning seejärel esitasid oma positsioonid ka kõik liikmesriigid. Üldiselt olid ministrid nõus, et direktiiv on oluline Euroopa majanduse konkurentsivõime tõstmiseks. Samas avaldasid osad liikmesriigid kahetsust, et direktiivi ambitsiooni on vähendatud, kuid oldi nõus konstruktiivseks koostööks Nõukogu teise lugemise raames.

"Kuivõrd tegu on direktiivi uue tekstiga, kus on sisseviidud mitmed põhimõttelised muudatused, peaks seda enne vastuvõtmist arutama detailselt ka töögrupi tasemel," kommenteeris Eesti seisukohta kohtumisel osalenud majandusarengu asekantsler Maria Värton

Ministrit saadavad veel nõunik Oleg Harlamov ning Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Helle-Helena Puusepp.Allan Kasesalu


   22 Aprill 2006