www.vnl.ee

Riik annab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku kasutusse kuus kirikuhoonet

Teisipäeval 25. aprillil kell 15.00 allkirjastavad Kuremäel Pühtitsa kloostris siseministeeriumi volitatud esindaja Kalmer Gross ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku (MPEÕK) koguduste esindajad lepingud, millega antakse MPEÕK kasutusse kuus kirikuhoonet.

Hoonestusõiguse seadmise lepingutega antakse MPEÕK koguduste kasutusse kuus kiriku kinnistut Ida-Virumaal

- Jumalailmumise kiriku kinnistu Jõhvis antakse Jõhvi Jumalailmumise Koguduse kasutusse

- Issanda Ülestõusmise kiriku kinnistu Narvas antakse Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele

- Püha Nikolause kiriku kinnistu Illuka vallas antakse Jaama Püha Nikolause Kogudusele

- Jumalailmumise kiriku kinnistu Lohusuu vallas antakse Lohusuu Jumalailmumise Kogudusele

- Jumalaema Sündimise kiriku kinnistu Alajõe vallas antakse Alajõe Jumalaema Sündimise Kogudusele

- Püha Prohvet Eelija kiriku kinnistu Alajõe vallas antakse Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse Naiskloostrile

2002. aastal sõlmitud Eesti Vabariigi ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku (EAÕK) kavatsuste protokolli järgi loovutas EAÕK talle tagastamisele kuulunud või tagastatud, kuid tegelikult MPEÕK kasutuses olevad sakraalhooned riigile. Eesti Vabariigi ja MPEÕK kavatsuste protokolli kohaselt annab riik omakorda eelnimetatud kirikuvarad hoonestusõiguse seadmisega MPEÕK koguduste kasutusse viiekümneks aastaks.

25. aprillil toimub Pühtitsa kloostri Jumalaema Uinumise peakirikus liturgia, millele järgneb ristikäik ning 1929. aastal surnud Narva ja Irboska ülempiiskopi Jevsevi säilmete ümbermatmise pidulik matusetalitus.

Lepingute allkirjastamise ajal viibib Pühtitsa kloostris ka MPEÕK Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Kornelius.


Kristina Leer


   24 Aprill 2006