www.vnl.ee

Weroli ostmiseks tehti kolm pakkumist

Riigile kuuluva äriühingu AS Werol Tehased avalikule kirjalikule enampakkumisele saabus pakkumisi kolmelt ettevõttelt.

Iga ettevõte sai teha ainult ühe pakkumise. Samuti pidid pakkujad tasuma õigeaegselt tagatisraha suuruses kaks miljonit krooni.

Pakkumise tegid:

1. Dovelin Baltic OÜ – 52 200 000.- krooni
2. Pere Leib Tootmine AS – 32 130 000.- krooni
3. Rapsoodia OÜ – 7 350 000.- krooni


Põllumajandusministeeriumi komisjonil on aega 10 tööpäeva, et kontrollida esitatud dokumentide õigsust ning äriplaani nõuetele vastavust. Parim pakkumine kinnitatakse seejärel ministri käskkirjaga.

Müügis on AS Werol Tehased 4 412 624 nimelist aktsiat, mis kuuluvad Eesti Vabariigile. Aktsiad on vabalt võõrandatavad ja moodustavad kokku 98,0583 protsenti aktsiakapitalist. Iga aktsia nimiväärtus on 10 krooni.

Enampakkumine toimus vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele alghinnata. Aktsiate müügi tingimuseks seadis Valitsus investeeringute tegemise AS Werol Tehased aktsiakapitali suurendamise teel vähemalt 30 miljoni krooni võrra enne 31. detsembrit 2006. Samuti tuli esitada äriplaan, mis tagab aktsiaseltsi põhitegevuse jätkamise vähemalt kolme järgneva aasta jooksul.


Diana Kõmmus


   24 Aprill 2006