www.vnl.ee

Maavanem Urmas Tamm teostab järelevalvet Loksa Linnavolikogu ja Loksa –valitsuse üksikaktide seaduslikkuse üle

Regionaalminister volitas oma käskkirjaga nr 44 20.04.2006.a Lääne-Viru maavanemat Urmas Tamme teostama järelevalvet Loksa Linnavolikogu ja Loksa Linnavalitsuse üksikaktide seaduslikkuse üle, mis on antud Värner Lootsmani ametis oleku ajal Loksa Linnavolikogus ajavahemikus 24.10.2002 kuni 20.10.2005.

Regionaalministri käskkirja alus tuleneb korruptsioonivastase seaduse § 25 lõikest 2 ja 3 ning Harju maavanema 23.02.2006 kirjast nr 2-1-1/1254.

Hilje Pakkanen


   24 Aprill 2006