www.vnl.ee

Rapla politseiinfo

27.04 – 28.04.2009 Raplapolitseijaoskonnas olulisi sündmusi ei registreeritud

Registreeriti 14 väärtegu, neist 13liiklusseaduse alusel.

Politseioperatsioon
Rapla maakonnas Kehtnakonstaablijaoskonna territooriumile jäävate koolide läheduseskontrolliti  alaealiste poolt alkoholi-, tubaka ning narkootiliste japsühhotroopsete ainete seaduse nõuete täitmist. Tabati kuus alaealisttubakatoodete tarvitajat ja üks alaealine tubakatoote omaja.   28 Aprill 2009