www.vnl.ee

Lääne- ja Hiiumaa politseiinfo 05.05.2009

04.05.2009 teatati politseile, et 02.05.2009 varastati Läänemaal Ridala
vallas Jõõdre külas maja trepikojast 18-käiguline jalgratas Discovery
(musta värvi). Kahju avaldaja hinnangul 2000 krooni.

04.05.2009 teatati politseile, et Hiiumaal Kõrgessaare vallas Malvaste
külas on traktorisse sisse murtud, lõhutud kütusepaagid ning varastatud
erimärgistusega diislikütust 130 liitrit. Kahju avaldaja hinnangul 1495
krooni.

Ajavahemikul 30.04.2009 kuni 04.05.2009 kell 08.30 varastati Läänemaal
Lihula vallas Penijõe külas sadamas seisvast mootorpaadist mootor,
tulekustuti jms. Kahjusumma täpsustamisel.

* *
Läänemaal registreeriti 13 väärtegu, neist 12 liiklusseaduse rikkumised.
12 seaduserikkuja hulgas kaks joobes juhti ja kaks kiiruseületajat.
Hiiumaal registreeriti viis väärtegu, kõik viis liiklusseaduse
rikkumised. Viie seaduserikkuja hulgas üks joobes juht ja üks
kiiruseületaja.


   05 Mai 2009