www.vnl.ee

Politseiinfo 5.05.2009

Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti politseiprefektuurides 114 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: röövimistest 1, avaliku korra rasketest rikkumistest 3, varavastastest kuritegudest kokku 75, sh vargustest 70 (eluruumidest 3, sõidukitest 10), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 3. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 19, narkojoobes sõidukijuhte 2, narkootikumide omamisi või tarbimisi 24. Väärtegusid registreeriti 1005.

   05 Mai 2009