www.vnl.ee

Paide politseiinfo

12.05 - 13.05.2009 Paidepolitseijaoskonnas registreeritud olulised sündmused

Kehaline väärkohtlemine
10.05 kella 21 paiku lõi 1986.asündinud mees Türil Vanemuise tänaval 1973.a sündinud meest pea ja kõhupiirkonda, tekitades füüsilist valu.

Omavoliline sissetung
12.05.2006 öösel on tungitud Amblavallas Kurisoo külas ettevõttele kuuluvasse lauta ja lastud lahti ketisolevad seitse mullikat ning lõhutud laudas kaks ust.

Tulirelva ebaseaduslik käitlemine
11.05 kella 22.10 ajal Türi vallasVilita külas hoidis alkoholijoobes 1972.a sündinud mees sõiduautos VAZ2106 ebaseaduslikult vintpüssi, omamata relvaseaduse järgi nõutavatluba. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.Registreeriti 15 väärtegu, neist 12liiklusseaduse alusel. 12 seaduserikkuja hulgas oli nelikiiruseületajat.


   13 Mai 2009