www.vnl.ee

Keskkriminaalpolitsei tähistab 13. aastapäeva

Laupäeval, 1. juulil möödub 13 aastat Keskkriminaalpolitsei loomisest. 30. juu n il tänas Keskkriminaalpolitsei direktor Elmar Vaher kõiki Keskkriminaalpolitsei töötajaid.

“ Keskkriminaalpolitsei on nende aastatega kindlasti kõvasti arenenud. Usun kindlalt, et meil on rohkem võimekust ning ühiselt pingutades suudame saavutada veelgi paremaid tulemusi. Midagi ei tule aga iseenesest. Peame ajaga kaasas käima ning arvestama pidevalt muutuva kuritegeliku olukorraga ,“ ütles Keskkriminaalpolitsei direktor Elmar Vaher. „Kuritegevus ei tunne riigipiire ning seega muutub meie valdkonnas üha tähtsamaks ka rahvusvaheline koostöö.“

Keskkriminaalpolitsei, kui Eestis kriminaalpolitsei alase tegevuse koordineerija, eesmärk on tagada Eesti kriminaalpolitsei ühtsus ja areng. Keskkriminaalpolitsei põhilisteks uurimissuundadeks on organiseeritud kuritegevus, korruptsioon ning rasked majandus-, rahapesu-, narko- ja infotehnoloogiakuriteod. Kõikides Keskkriminaalpolitsei tööliinides on läbivaks eesmärgiks kriminaalse tulu tuvastamine ja konfiskeerimine ning selle saamise võimaluste piiramine. Selleks on muude meetmete kõrval tõhusalt kaasatud ka Keskkriminaalpolitsei koosseisus tegutseva Rahapesu Andmebüroo ressursid.

Keskkriminaalpolitsei on üks Eesti suurimaid jälitusametkondi. Koostööd selles valdkonnas tehakse prokuratuuri, Kaitsepolitseiameti, Maksu- ja Tolliameti ning teiste politseiasutustega. Omades Eestis ainukest arvestatava jõuga eriüksust, on Keskkriminaalpolitsei ka kompetentsikeskuseks politseitaktikaliste eriolukordade lahendamisel.

Keskkriminaalpolitsei on Eesti õiguskaitseasutuste peamiseks kanaliks suhtlemisel Interpoli ja Europoliga. Lisaks sellele on lähetatud mitmetesse riikidesse Eesti politsei sideohvitserid.

Keskkriminaalpolitsei loodi 1993. aastal Politseiameti osakonnana ning 1998. aastal sai Keskkriminaalpolitseist iseseisev politseiasutus .


Kadri Põldaru


   01 Juuli 2006