www.vnl.ee

Euroopa Liidu eksperdid hindavad Eesti merepiiri valmisolekut Schengeniga liitumiseks

Pühapäeval, 2. juulil, alustavad Euroopa Liidu liikmesriikide eksperdid hindamismissiooni Eesti merepiiril, et kontrollida Eesti valmisolekut Schengeni ruumiga liitumiseks.

Euroopa Liidu ekspertide delegatsioon hindab nelja päeva jooksul piirikontrolli Reisisadama terminalides, Muuga sadamas, Pirita jahisadamas ja Roomassaare sadamas. Lisaks tutvuvad eksperdid ja annavad hinnangu Kärdla, Ruhnu ja Narva-Jõesuu kordonile ning Ruhnu ja Iide mereseire radaripositsioonidele. Samuti vaadatakse üle Eesti mereseiresüsteem ja regionaalsed juhtimiskeskused.

"Valmistumine Schengeni õigusruumiga liitumiseks algas juba Euroopa Liiduga ühinemise protsessiga, Eesti Piirivalve on Schengeni nõuete rakendamiseks teinud aastaid pidevat tööd. Praegu toimub Schengen Facility toel infrastruktuuride ja tehniliste vahendite kaasajastamine ning piirivalvurite täiendkoolitus. Eesti on seni üks edukamaid Schengen Facility programmi rakendajaid uute Euroopa Liidu liikmesriikide seas," ütles siseministeeriumi Schengeni koordinaator Piret Lilleväli.

Merepiiri hindamise käigus selgitatakse hindamismeeskonnale Eesti piirivalve struktuuri ja ülesandeid, olukorda Eesti merepiiril ning antakse ülevaade selle valvamise juhtimisest, piirivalve uurimis- ja jälitustegevusest ning siseriiklikust ja rahvusvahelisest koostööst. Samuti selgitatakse delegatsioonile piirivalvepiirkondade rolli ja piirkondade tasandil tehtavat koostööd teiste ametkondadega.

Hindamismeeskonda kuuluvad valdkonna eksperdid Rootsist, Norrast, Soomest, Saksamaalt, Hollandist, Hispaaniast, Portugalist, Austriast, Prantsusmaalt ja kaks Euroopa Liidu ametnikku. Missiooni juhib Soome. Hindamisraporti projekt saab valmis ja esitatakse Eestile käesoleva aasta septembris.

Schengeni hindamismissioonide eesmärk on kontrollida, kas uues liikmesriigis rakendatakse Schengeni õigusruumi nõuded täielikult ning kas kontroll välispiiridel on tõhus. Eesti õhupiiri hindamine toimub 13.-15. juulil ning maapiiri hindamine 11.-15. septembril 2006. a. Praeguseks on läbi viidud hindamised Eesti konsulaadis Peterburis ja Kiievis. (Vt Eesti hindamiste ajagraafikut siseministeeriumi kodulehel http://www.sisemin.gov.ee/atp/?id=15006)

Schengeni õigustik on Eesti jaoks siduv alates Euroopa Liiduga ühinemise kuupäevast. Schengeni Lepingu rakendamise konventsiooni täieliku jõustumisega Eestile kaasneb piirikontrolli protseduuride lõpetamine sisepiiridel ning inimesed saavad Schengeni riikides liikuda piiripunkte läbimata.Katrin Vides


   30 Juuni 2006