www.vnl.ee

Regionaalminister viib valitsuseni nimekirja struktuurifondidest rahastavatest kultuuriobjektidest

Regionaalminister Jaan Õunapuu teeb valitsuskabinetile ettepanku üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide rahastamiseks 2007.-2013. aasta Euroopa regionaalarengu fondist 790 miljoni krooni ulatuses.

"790 miljonit krooni plaanime suunata Eesti kui terviku seisukohalt oluliste kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamisse. Siseministeerium on eelkõige huvitatud piirkondade konkurentsivõime tugevdamise ja tasakaalustatud arengu põhimõtte järgimisest, mida arvestades on moodustatud nimekiri olulistest objektidest üle Eesti," ütles regionaalminister Jaan Õunapuu.

"Ettepanekus on suurim rõhk ja 500 miljonit krooni pandud Eesti Rahva Muuseumi uue hoone rajamisele. Muuseumile oma hoone rajamine on olnud päevakorral muuseumi tegevuse alguspäevadest peale, millest on möödumas sada aastat. Praeguses piirideta Euroopas on Eesti Rahva Muuseum on meie kultuuri ja identiteedi kandja," lisas regionaalminister.

Regionaalminister Jaan Õunapuu peab oluliseks ja teeb valitsuskabineti liikmetele ettepaneku rahastada Euroopa regionaalarengu fondist Eesti Rahva Muuseumi uue hoone, Eesti Meremuuseumi Lennusadama külastuskeskus-teemapargi ning Otepää Tehvandi spordikeskuse staadioni, vaateplatvormi ja suusamuuseumi rajamist. Samuti teeb regionaalminister ettepaneku rahastada struktuurifondi vahenditest Narva linnuse ja bastionide vööndi teemapargi ja Kuressaare linnuse teemapark-muuseumi rajamist ning Pärnu Muuseumi aidahoone rekonstrueerimist muuseumiks.Katrin Vides


   03 Juuli 2006