www.vnl.ee

Teises kvartalis jätkus kiire majanduskasv

Eesti majanduse teise kvartali 12-protsendiline kasvutempo oli üks Euroopa Liidu kiiremaid. Euroopa Liidu riikide majanduskasv ulatus teises kvartalis 2,2 protsendini.

Teise kvartali majanduskasvu andis suurima panuse eksport, kuigi impordi veelgi kiirema tõusu tõttu oli kaupade ja teenuste bilansi mõju majanduskasvule negatiivne. Ekspordi kasvu andis suurima panuse kaupade, peamiselt mineraalse kütuse eksport; teenuste eksport oli endiselt tagasihoidlik. Impordi tugeva kasvu tõi kaasa nii kaupade kui teenuste jõuline sissevedu. Kaupade importi toetas peamiselt mineraalse kütuse, masinate ja seadmete ning transpordivahendite sissevedu, teenuste importi aga veoteenuste sisseost.

Tugeva panuse majanduskasvu andis ka sisenõudlus, eelkõige eratarbimine - seda peegeldavad nii jaemüügi ja autokaubanduse suurenenud kasvunumbrid kui ka jätkuv tehingute arvu kasv ja hinnatõus elamispindade turul. Eratarbimise kasvu toetasid kiire tööhõive ja palkade kasv ning laenukoormuse jõuline tõus. Investeeringute panus majanduskasvu oli teises kvartalis jätkuvalt tugev. Sellele viitavad ehituse rekordilised kasvunumbrid ning ettevõtete ja kodumajapidamiste kõrge laenamisaktiivsus.

Majanduse kiire kasv jätkub ka kolmandas kvartalis. Seda kinnitavad kindlustunde indikaatorid, mis olid juulis-augustis paremad kui aasta tagasi, viidates soodsa ärikonjunktuuri püsimisele nii tööstuses, ehituses kui ka teenindussektoris. Kolmandas kvartalis majandusagentide kindlustunne teise kvartali rekordtasemega võrreldes siiski alanes - valdavalt tänukindlustunde vähenemisele ehituses, tarbijate hulgas ja kaubanduses.

2006. aasta teise kvartali majanduskasvu esialgne hinnang on koostatud uuendatud metoodika alusel, mistõttu see ei ole otseselt võrreldav senise majanduskasvu statistikaga.



Erki Lõhmuste


   04 September 2006