www.vnl.ee

Ida-Virumaa omavalitsusjuhid tutvusid Moskvas kaasaegse veepuhastusjaamaga

Ida-Virumaa nelja omavalitsuse juhid tutvusid Moskva linna Loode rajooni kõige kaasaegsema veepuhastusjaamaga. Neli omavalitsust – Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve ja Jõhvi linn – on ka OÜ Järve Biopuhastus omanikeks, mis tegeleb piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimise projektiga.

„Saksa firma WTE on ehitanud kolm sarnast veepuhastusjaama – USAs, Kanadas ja Moskvas. Viimane, Moskva linna Loode rajoonis asuv kompleks valmis 2,5 aastat tagasi ja teenindab ümbruskonna 1,2 miljonit elanikku… Meie jaoks oli kõige tähtsam näha reaalselt töötavat projekti, kuna sarnast ehitatakse ka Ida-Virumaal. Loomulikult on meie maastaabid väiksemad – meie projekt on mõeldud umbes 70 000 piirkonnas elavale inimesele. Saksa spetsialistid nentisid, et nende jaoks on kõik projektid võrdselt tähtsad,” ütles Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Valeri Korb.

Korb lisas, et praegu käivad Ida-Virumaal suured tööd regiooni suurima veeprojekti kallal – renoveeritakse piirkonna veevarustuse süsteemid. „Tutvumine töötava objektiga andis meile väga suure koguse teadmisi ja detaile, mida on vajalik teada omavalitusjuhtidel selleks, et paremini realiseerida Ida-Virumaal alustatud projekt,” lisas Korb.

Püssi linnavolikogu esimees Teet Kuusmiku sõnul oli hea tõdeda, et kogu maailmas investeeritakse infrastruktuuri arendamisesse. Sarnaselt Eestile toimub see ka Euroopas ja Venemaal – veepuhastusjaam on elukeskkonna üks osa ja põhialuseid. Tema jaoks oli meeldiv näha uut ja kaasaegset tehnoloogiat, sest ka Ida-Virumaal on käivitunud veeprojekt ja kõik sellealased teadmised ja kogemused väga kasulikud.

„Kui sa vaatad Euroopa kõige võimsamat ja kaasaegsemat veepuhastusjaama, siis kõik varemnähtud jaamad tunduvad väikesed ja moraalselt vananenud. Nähtud puhastusjaam on maailmas oma võimsuse poolest kolmas ja varustab puhta veega 1,2 miljonit elanikku – Eestile piisaks ühest sellisest veepuhastusjaamast,” lisas Kuusmik.

Kohtla-Järve piirkonna reoveekäitlussüsteemi rekonstrueerimise projekti maksumuseks on kokku ligikaudu 600 miljonit krooni, millest 85% finantseeritakse Euroopa Liidu, 5% Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) ja 10% projektis osalevate omavalitsuste poolt. Projektis osalevad neli omavalitsust – Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve ja Jõhvi linn.


Anti Ronk


   23 November 2006