www.vnl.ee

Politseikadettide ametivande andmine jõuab videosilla kaudu Teeviidale

Reedel, 1. detsembril, võtab siseminister Kalle Laanet vastu ametivande Sisekaitseakadeemia politseikolledži kadettidelt. Paikusel toimuv sündmus jõuab alates kella 14.30 otseülekandena ka Teeviida Sisekaitseakadeemia infoboksi ekraanile.

„Nutikad ja osavad noored on väga oodatud õppima sisejulgeoleku põnevat, samas vastutusrikast ametit,” ütles siseminister Kalle Laanet. „Esimest korda on tulevast eriala valivatel noortel võimalus otse jälgida, kuidas saab värskest õppurist politseiametnik.”

„Ametivande andmine liidab politseikadetid enne esimest praktilist politseitöö kogemust oma tulevaste kolleegidega,” lisas Laanet. „Andes vande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale ning rakendada neile antud võimu õiglaselt ja erapooletult, tõotab kadett järgida samu põhimõtteid ja jagada samu veendumusi, mida juba aastaid ametis olnud politseiametnikud.”

Siseminister juhib Teeviidal tulevast eriala valivate noorte tähelepanu sellele, et Sisekaitseakadeemia on üks väheseid Eesti kõrgkoole, kus teooria ja praktiliste kogemuste omandamine on õppeaja jooksul jagatud pooleks.

Politseivande olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale, juhinduda kõrvalekaldumatult seadustest, hoida riigi- ja ametisaladust, rakendada endale antud võimu õiglaselt ja erapooletult ning täita ausalt ja kohusetundlikult teenistuskohustusi, annab siseministrile 47 kadetti.


Katrin Vides


   01 Detsember 2006