www.vnl.ee

TORMIHOIATUS: Merevee taseme tõus Pärnumaal

Kuna EMHI poolt antud merevee tõusu prognoos ei ole muutunud, jätkatakse ilmastikuolude jälgimist kogu maakonnas. Kriisikomisjon on valmis vajadusel kogunema.

EMHI prognoosi järgi tõuseb merevee tase Pärnumaal kuni 160 cm üle Kroonlinna nulli. Selline kõrgus on ka ühtlasi kriitiline piir, kus vesi tungib Pärnus rannaparki ning osaliselt rannaäärsetele tänavatele.

Pärnumaa kriisikomisjoni esimehe Toomas Kivimägi sõnul koguneb kriisikomisjon täies koosseisus kui merevee tase tõuseb 160 cm-ni üle Kroonlinna nulli.

"Oleme jätkuvalt valmis kriisireguleerimise mehhanismi käivitamiseks, kui loodusjõud peaks selleks põhjuse andma," ütles Lääne-Eesti päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht Priit Laos

Soovitame inimestel võimalike kahjude vältimiseks sõidukid parkida lagedatele platsidele, puudest ja reklaamtulpadest eemale ning rannaalade elanikel kõrgematele kohtadele.

Kindlasti tuleb valmis olla ka tugevast tuulest tingitud elektrikatkestusteks.

Samuti paneme inimestele südamele mitte minna rannaaladele rajuilma uudistama. Oluline on end ise mitte hädaohtlikesse olukordadesse seada.

Elektrikatkestustest anda teada Eesti Energia rikketelefonil 1343. Tavapäraselt töötab hädaabitelefon 112.


Sirle Matt


   09 Jaanuar 2007