www.vnl.ee

Eesti Raudtee nõukogu kinnitas ettevõtte 2007 aasta eelarve

Täna, 9. jaanuaril arutas uus AS Eesti Raudtee nõukogu juhatuse esitatud 2007.a eelarve projekti ning 2007.a. investeeringute kava ning kinnitas need.

Eelarves on ettevõtte kasumina enne maksude mahaarvamist planeeritud 344,9 miljonit krooni. Investeeringuid kavandatakse plaanitud katteallikate olemasolu korral kogumahus 868,1 milj. kr, 2006.a oli see summa ca 500 milj. kr.

Planeeritud suurematest infrastruktuuriinvesteeringutest võiks nimetada Reola-Veriora raudteelõigu kapitaalremonti koos uue liiklusjuhtimissüsteemi ehitusega 47 km ulatuses ja Tartu jaama peatee kapitaalremonti müra ja vibratsiooni vähendamiseks. Kokku on teede kapitaalremonti planeeritud 228 miljoni krooni eest. Nimetatud investeeringud tõstavad raudtee läbilaskevõimet ja vähendavad kahjulikke keskkonnamõjusid.

Vastuvõetud eelarves on leitud võimalused teha olulisi investeeringuid raudteeohutust tõstvatesse meetmetesse juba sellel aastal. Olulistematest objektidest võiks ära märkida näiteks Ülemiste jaama tuletõrje veevarustuse parandamise 9 miljoni krooni eest ja piirdeaia ehituse lõpetamise. Samuti Tartu jaama piirdeaia ehituse 15 miljoni krooni ulatuses, 6 miljoni kroonise müraseina ehituse Tartus ning Jõgeva raudteejaamas jalakäijatele uue ülekäigu lahenduse loomise. Samuti on plaanis paigaldada 4 miljoni krooni eest piirivalve videokaameraid Narvas ning panna videovalve Tartu jaama.

Kokku on investeeringute eelarve projektis 2007. a ette nähtud investeeringuid raudteeinfrastruktuuri 392 miljoni krooni eest. 2006.a oli see number ca 320 miljonit krooni.

AS Eesti Raudtee juhtkond prognoosib, et 2007. aastal veetakse AS Eesti Raudtee infrastruktuuril kokku 48,2 miljonit tonni kaupu. 2006. aastal ulatus kaubaveomaht 44,2 miljoni tonnini.Anu Hallik-Jürgenstein


   09 Jaanuar 2007