www.vnl.ee

Tartu idaringtee keskkonnamõju hindamise programm läheb avalikule arutelule

Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti koostamise käigus valminud keskkonnamõju hindamise programmi avalikud arutelud toimuvad neljapäeval, 5. märtsil Tartu ja Luunja vallas ning reedel, 6. märtsil Tartu linnavalitsuses.

Tartu idapoolne ringtee hakkab ühendama Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed Jõhvi-Tartu-Valga maanteega. Selle rajamine vähendab liikluskoormust kesklinnas ja parandab linnaosade vahelist ühendust kahel pool Emajõge. Ümbersõidutee pikkus on umbes kümme kilomeetrit ning see hõlmab ka üle Emajõe kavandatavat Ringtee silda. Projekteeritav tee läbib eeldatavalt nelja omavalitsust: Tartu linna ja Ülenurme, Luunja ning Tartu valdu.

Ringtee asukoha täpsustamiseks ning maa-ala määramiseks, tehniliselt ja majanduslikult optimaalsete lahenduste leidmiseks on praegu käsil eelprojekti koostamine, mille käigus viiakse läbi ka keskkonnamõju hindamine.

Tartu idapoolse ringtee eelprojekti koostavad Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY.

Keskkonnamõju hindamise programmi avalikud arutelud toimuvad 5. märtsil kell 14 Kõrvekülas, Tartu vallamajas, kell 17 Luunjas, Lohkva raamatukogus ja 6. märtsil kell 14 Tartus, Raekoja plats 12, II korruse saalis.


Helle Tolmoff


   03 Märts 2009