www.vnl.ee

Eesti Post on valmis avalike teenuste pakkumiseks postkontorites

Postiettevõte on koostöös avaliku sektoriga oma üle-eestilise postivõrgu vahendusel valmis osutama erinevaid avalikke teenuseid, et tagada võimalikult lai teenuste kättesaadavus.

Eesti Post on kohtunud mitmete avaliku sektori institutsioonidega, samuti näiteks regionaalminister Siim-Valmar Kiisleriga ja arutanud laiemalt postiettevõtte rolli avalike teenuste osutamisel erinevates valdkondades.

„Oleme valmis Eesti Posti teeninduspunktides osutama teenuseid, mis peaksid olema kättesaadavad igale Eestimaa elanikule hoolimata tema elukohast. Eelkõige pean silmas neid teenuseid, mida osutatakse kontorites ja mis vajavad mitmesuguste dokumentide või blankettide täitmist ning edastamist. Postiettevõtte lai võrgustik annab riigile oma kodanike teenindamiseks hea võimaluse,“ ütles juhatuse esimees Ahti Kallaste.

Kallaste lisas, et kindlasti võiks postkontorites pakkuda näiteks isikuttõendava dokumendi taotlemise ja kätte-saamise võimalust. „E-valimised ja rahvaloendus on samuti valdkonnad, kus saame oma sõna sekka öelda ning miks mitte juba lähitulevikus pakkuda postkontorites ka keskkonna tegevusaladega seotud teenuseid, näiteks erilubade taotlemist jahinduses, kalanduses, metsanduses, jäätmekorralduses jm,“ selgitas Kallaste.

Eesti Posti soov on olla usaldusväärne ja innovaatiline partner avalikule sektorile. Ettevõtte arendab teenuseid pakkumaks erinevaid komplekslahendusi dokumentide ja teadete edastamisel.

Täna osutab Eesti Post koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pensionite ja toetuste väljamaksmist. Samuti väljastatakse postiasutustes Haigekassa blankette ja nõustatakse nende täitmist, võimalik on osta ID-pileteid.

Eesti Postil on 418 postiasutust üle riigi. Ettevõte teenindab igapäevaselt rohkem kui 600 tuhandet postkasti.Inge Suder


   04 Märts 2009