www.vnl.ee

Pettuste ennetamise kuu „Virtuaalsed lõksud“ on alanud

23.veebruarist – 23.märtsini viiakse läbi ülemaailmne kampaania, mis keskendub petuskeemide tutvustamisele ja õhutab tarbijaid tähelepanelikkusele . Selle raames on Tarbijakaitseamet alustanud kampaaniaga „Virtuaalsed lõksud“, mille eesmärgiks on tarbija teadlikkuse tõstmine, et vähendada virtuaalseid pettuseid.

Pettuste ennetamise kampaania viiakse läbi igal aastal ning kampaania eestvedajaks on rahvusvaheline organisatsioon ICPEN (International Consumer Protection and Enforcement Network), mis tegeleb ebaausate kaubandustavade vastu võitlemisega ning kaitseb tarbijate õigusi. Käesoleval aastal on pettuste vastu võitlemise kuuks nii veebruar kui märts, olenevalt kampaanias osalevatest riikidest, mida on kokku üle kolmekümne. Eestis viib Tarbijakaitseamet kampaania sarnaselt eelmiste aastatega läbi veebruaris-märtsis.

Seoses sellega, et aina enam kauplusi ja teenusepakkujaid on suunanud oma teenused tarbijateni virtuaalsete kanalite kaudu, leidub seal ka järjest rohkem pettureid, kes mõtlevad välja üha uusi ja raskemini tuvastatavaid petuskeeme. Seega on teadmised virtuaalsete kanalite ja teenuste turvaliseks kasutamiseks ja varitsevatest ohtudest äärmiselt tähtsad komponendid meie igapäevaelus.

Kampaania peamiseks eesmärgiks ongi juhtida tarbijate tähelepanu erinevatele virtuaalses keskkonnas levivatele lõksudele ja ohtudele, nagu näiteks mobiilihelinate ja -mängude tellimisega „ootamatute“ kestvuslepingute sõlmimine; krediidilimiidi ja kõnede piiramise võimaluse kasutamine; internetioksjonitel osalemise hinnast tarbijale jms.

Oskus ja teadmised erinevaid petuskeeme ära tunda aitab pettasaamist vältida. Kõige parem on inimesi hoiatada ja harida läbi konkreetsete petuskeemide tutvustamise ning teiste inimeste kogemuste, mistõttu keskendubki Tarbijakaitseamet käesoleval aastal kampaania raames erinevate „kogemuste“ tutvustamisele ja nendest hoidumisele.

Teavitustööd tehakse eelkõige just noorte inimeste seas. Seoses sellega on alates 4. märtsist 2009 portaalis www.lastekas.ee <http://www.lastekas.ee/> üleval kolmas Tarbijakaitseameti ja Lasteka koostöös valminud tarbija õigusi ja kohustusi tutvustav multifilm „Jänku Juss õpib internetiohtusid vältima“.

Seekordse multifilmiga juhitakse tähelepanu nii mobiilihelinate tellimisega, petukirjade saamise ja internetist ostmisega seotud probleemidele kui ka mõistlikule ajakasutusele mobiiliga kõnelemisel.

Õpetliku sisuga multifilmis suunatakse tarbijaid põhjalikkusele lepinguga tutvumisel ning mitte piirduma vaid selle osalise lugemisega. Petukirjade saamisel soovitatakse säilitada tervet mõistust ning mitte laskma end ahvatleda ülisuurtest „võitudest“. Lisaks soovitatakse e-kaubandusest tellimisel jälgida hoolikalt kodulehekülge, kus üleval peaks olema tarbija jaoks oluline informatsioon, mis puudutab ettevõtja, kauba ning teenusega seonduvat.

Lähipäevadel lisatakse Lasteka portaali Tarbijakaitseameti teemalehele, mis asub menüü „Sõbrad“ all, ka lastele ja lastevanematele suunatud juhendmaterjal „ Kuidas hoida mobiiltelefoni kõnesid kontrolli all?“

Varasemalt on Tarbijakaitseameti ja Lastekas koostöös valminud „Juss käib poes“ ning „Jussi ja Jassi pesupäev“.Kadri Kauksi   04 Märts 2009