www.vnl.ee

Tööd alustavad kuus uut pankrotihaldurit

Pankrotihalduri eksamikomisjoni esimees andis täna pankrotihaldurina tegutsemise õiguse kuuele kandidaadile, kes eksami edukalt sooritasid.

Pankrotihaldurina tegutsemise õiguse said Ülli Adamson, Tiia Raudmägi, Margus Kerm, Tanel Kurvits, Jüri Truuts ja Andrias Palmits.

Justiitsministeeriumi õigusloome ja arenduse talituse nõuniku Kaidi Lippuse sõnul korraldab ministeerium pankrotihalduri eksamit regulaarselt iga aasta-pooleteise tagant. „Iga eriala arengu jaoks on uute praktikute lisandumine kindlasti oluline.“

„Viimati saime edukale pankrotihalduri kandidaadile tunnistuse anda 2006. aastal, kuna 2007. aasta lõpus toimunud eksamil ei olnud ühtegi inimest, kes oleks testid edukalt läbinud,“ lisas Lippus.

Pankrotihaldurieksamil osalemiseks avaldas tänavu soovi kokku 25 inimest. Eksami kirjalik osa toimus 26. veebruaril, selle sooritasid edukalt 9 kandidaati, vestlus kandidaatidega viidi läbi 12. ja 16. märtsil.

Pankrotihaldur on kohtu usaldusisik, kes kontrollib maksejõuetu võlgniku majandustegevust, valitseb pankrotivara ja kaitseb kõigi võlausaldajate, samuti võlgniku õigusi ja huve. Pankrotihaldurina võivad tegutseda vandeadvokaadid ja nende vanemabid, samuti isikud, kes on sooritanud pankrotihalduri eksami. Eksami sooritanud isikule väljastatakse tähtajatu pankrotihalduritunnistus.


Diana Kõmmus


   24 Märts 2009