www.vnl.ee

Homme kohtuvad Eesti ja Rootsi keskkonnaminister

Homme, 25. märtsil viibib Eestis Rootsi keskkonnaminister Andreas Carlgen, kes kohtumisel keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga tutvustab Rootsi kui tulevase EL eesistujariigi keskkonnapoliitika prioriteete.

Alates 1. juulist on Euroopa Liidu uus eesistujariik Rootsi, võttes selle rolli üle praeguselt eesistujariigilt Tšehhilt. Sel puhul külastab Rootsi keskkonnaminister Andreas Carlgen Euroopa Liidu liikmesriike, et arutada EL keskkonnapoliitika probleeme.

Kohtumisel keskkonnaminister Jaanus Tamkiviga tutvustab Andreas Carlgen Rootsi nelja keskkonnaprioriteeti: rahvusvahelised kliimaläbirääkimised, Euroopa Liidu Läänemere strateegia, bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja keskkonnasõbralik majandus.

Kohtumisel on kavas rääkida ka sellest, mida Rootsi eesistumisajal soovitakse saavutada Euroopa Liidu keskkonnanõukogu istungitel. „Näiteks arutame arengumaade sellist rahalist abistamist, et nad ise suudaksid hakata lahendama oma kliimaküsimusi,“ märkis Keskkonnaministeeriumi rahvusvahelise koostöö asekantsler Allan Gromov. „Seejuures on võtmesõnadeks rahakasutuse selgus ja kontroll selle üle,“ lisas ta.

Gromovi sõnul on üheks oluliseks küsimuseks seegi, kuidas käivitada tegevused äsja kinnitatud Euroopa majanduse elavdamise kava osas. „See raha küünib kokku kuni 5 miljardi euroni ja Eestile tähendab see näiteks ESTLINK II merekaabli arendamist Soomega,“ täpsustas Gromov. „Samas peab Rootsi kiiresti leppima kokku Läti või Leeduga samasuguse ühenduse loomise osas, sest piirkondliku elektrituru avamise kohalt on see väga vajalik.“


Brita Merisalu


   24 Märts 2009