www.vnl.ee

Lääne-Viru maavanem võttis vastu maakonna sotsiaalse infrastruktuuri planeeringu

Lääne-Viru maavalitsus teatab, et maavanema 23.märtsi 2009.a korraldusega nr 52 on vastu võetud Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015".

Teemaplaneeringu avalik väljapanek toimub 6. aprillist 4. maini tööpäevadel Lääne-Viru Maavalitsuses kabinetis nr 39 (Kreutzwaldi 5, Rakvere) ning kõigis maakonna linna- ja vallavalitsustes, välja arvatud Rakkes ja Võsul, kus avalikud väljapanekud toimuvad raamatukogus.

Avalikud arutelud toimuvad 27.mail kell 14.00 Lääne-Viru Maavalitsuse kabinetis nr 3, 20.mail kell 14.00 Väike-Maarja raamatukogus (Lõuna 10, Väike-Maarja) ja 21.mail kell 14.00 Võsu Rannaklubi saalis (Mere tn 6, Võsu).

Teemaplaneeringu "Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2013" annab alused maakonna sotsiaalse infrastruktuuri optimeerimiseks ja arendamiseks ning loob eeldused haldussüsteemi korrastamiseks. Planeeringu konkreetne eesmärk on soovituste kujul otstarbekamate lahenduste leidmine sotsiaalsete teenuste kättesaadavuse tagamiseks erinevatele Lääne-Viru maakonna piirkondadele (kantidele).


Jaan Kangur


   25 Märts 2009