www.vnl.ee

Kommentaar: II samba maksed tuleks peatada noorematel inimestel

Teatud mõttes tuleb tunnustada valitsuse pingutusi. Kõik peavad suutma täna oma mätta otsast kaugemale vaadata, ükski säästuettepanek ei tohiks olla tabu. Samas peaks II samba maksete kallale minek olema kokkuhoiukohtade järjekorras kõige lõpus.

Kui maksed peatatakse, siis võime kindlasti rääkida kriisist Eesti pensionisüsteemis. Süsteemi mis ei pea rasketele aegadel vastu, ei saa nimetada jätkusuutlikuks, mis tähendab, et pensionisüsteemi tuleb jõuliselt reformima hakata.

Kui maksed peatatakse, siis seda peaks tegema nii, et makseid ei peatata neil, kel on jäänud pensionini näiteks vähem kui 15 aastat. Selge on see, et pikas perspektiivis lööks maksete peatamine vähem valusalt just neid inimesi, kellel on jäänud rohkem aastaid koguda.

Pensionikontosid on mõjutanud finantskriis ning sammaste tootluse paranemine sõltub edasisest maailma majandusarengust. Seetõttu tuleks jätkata riigipoolseid makseid neile, kelle investeeringu tähtaeg on lähenemas. Pensioniea künnisel jõudnud II samba omanikel on vähem võimalusi oma investeerimistulemuse parandamiseks ning maksete jätkumine on nende huvides. Nooremad jõuavad üle elada nii uusi tõuse kui ka langusi, kuid kuna pensioniinvesteering on pikaajalise loomuga, on neil suuremad sansid parema tulemuse saavutamiseks.


Indrek Holst
AS SEB Elu- ja Pensionikindlustus juhatuse esimees


   31 Märts 2009