www.vnl.ee

Konkursile „Ettevõtlik kool” esitati Ida-Virumaal 52 projekti

Ida-Virumaa üldhariduskoolidele mõeldud projektide konkursile „Ettevõtlik kool”, mille korraldajaks on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK), laekus 52 projekti, mida on 2 korda rohkem, kui eelmine aasta. Projekte laekus 19-st Ida-Virumaa üldhariduskoolist.

IVEK on võrgustiku „Ettevõtlik kool” maakondlik koordinaator. Võrgustik käivitati 2006 a. koostöös 6 omavalitsusega ja selle eesmärk on toetada Ida-Virumaa koolides toimivat ettevõtliku õppeprotsessi. Ettevõtliku kooli võrgustikus on 13 kooli ja 10 lasteaeda s.h nii eesti kui vene õppekeelega koolid.

„Konkursiga soovime välja selgitada, tunnustada ning esitleda laiemale avalikkusele silmapaistvamaid projekte ja projektide meeskondi, kes on panustanud piirkondliku ettevõtlikkushariduse edendamisesse. Lisaks nimetatule on konkursi eesmärgiks ettevõtlikkuse kui hoiaku propageerimine ühiskonnas,” selgitas IVEKi juhataja Pille Sööt.

Ettevõtlik haridus on mõtestatud õppimine ning see on asetatud reaalse elu konteksti, mis kaasab ettevõtjaid/partnereid, kus võimalik ning teeb õppimise oluliseks tööelu ja globaalse keskkonna kontekstis. Ettevõtliku hariduse rakendamise tulemusel on koolilaps ettevõtlik ehk: iseseisev, aktiivne, enesekindel, motiveeritud õppima. Kujuneb hoiak: tahan-suudan-teen.

Käesoleva aasta konkursile esitatud projektide tegevused jagunevad peamiselt kahte suunda: õpilaste enda initsieeritud ja läbi viidud tegevused ning õppeainete reaalse eluga seostatud tegevused.


Eelmine aasta esitati konkursile kokku 21 projekti. Auhinnafond oli kokku 40 000 EEK. Õpilaste enda initsiatiivikuse näide oli peavõitja Toila Gümnaasiumi „Ettevõtlikud sportlased” ning õppetöö seostamise näide II vanuseastme võitja Narva Peetri Kool „Loodusesõprade kool”.

Konkursil on 2009. a. neli kategooriat: I aste e. 1-4 klassid, II aste e. 5-9 klassid, III aste e. 10-12 klaasid ning Terve kool e. projektid kuhu oli kaasatud koolilapsed kõikidest vanuseastmetest.

Auhinnafond on rahaline. Seda aitasid eelmisel aastal täiendada Ida-Viru maakonna kohalikud ettevõtjad sponsorluse näol. Siinkohal soovib IVEK tänada kõiki eelmise aasta toetajad Arteko A.K. OÜ, VKG Elektrivõrgud OÜ, Silbet AS, Tripo Tootmise OÜ, AS Eesti Põlevkivi, AS Eesti Krediidipank ja Karmis Iisaku OÜ.

Ka sel aastal toetavad ettevõtjad noorte ettevõtlikkust ja selle arendamist. Üks käesoleva aasta sponsoritest, Cumulus Consulting juhatuse liige Mihkel Laan, põhjendab oma otsust: „Tänane ja homne ühiskond vajab ettevõtlikke ja nutikaid inimesi. Faktiteadmiste asemel on vaja arusaamist, initsiatiivikust ja säravaid silmi. Tulevikule mõtlejad peavad selliseid ettevõtmisi ühiselt toetama.”

Konkursi auhinnagala toimub 14. mail 2009 Jõhvi kontserdimaja kammersaalis. Seal selguvad parimad projektid, mida premeeritakse auhindadega. Auhinnagala moderaatoriks on noorte pop-iidol Lowry ehk Lauri Pihlap, kes esitab seal ka oma loomingut.


Kristi Ruusamäe


   07 Aprill 2009