www.vnl.ee

Rahandusministeerium ei plaani muuta III pensionisamba väljamaksete süsteemi

Rahandusministeerium ei kavanda III pensionisamba süsteemi radikaalset muutmist ega ka väljamaksete sidumist vanaduspensionile minekuga nagu kirjutasid täna mitmed väljaanded.

Rahandusministeeriumis käivad küll arutelud III pensionisamba regulatsiooni võimaliku uuendamise teemal, kuid need on seotud eelkõige eripensionide maksmise korralduse ümbervaatamisega. Lisaks on arutelude sisuks eelkõige tööandjatele sissemaksete tegemise võimaldamine III sambasse oma töötajate eest.

Rahandusministeerium on võtnud eesmärgiks analüüsida, kuidas III pensionisammas on ennast siiani õigustanud, ning kas senist õiguslikku raamistikku oleks vaja ajakohastada. Samuti arutatakse läbi maksusoodustustega seotud aspektid.

Rahandusministeeriumil ei ole plaanis siduda III pensionisamba väljamakseid vanaduspensionile minemisega. Hetkel ei ole rahandusministeeriumis valminud ka ühtegi konkreetset plaani, arutelud võimalike muudatuste teemal alles käivad.

Vastavalt valitsuse 4.detsembri 2008. aastal tehtud otsusele peab rahandusministeerium üle vaatama III pensionisamba süsteemi ning esitama võimalikud muudatusettepanekud valitsusele 1. juuliks 2009.


Kristi Jõesaar


   08 Aprill 2009