www.vnl.ee

Ämmaemandad saavad suurema õiguse iseseisvalt töötada

Tulevikus saab lisaks naistearstile normaalse raseduse jälgimiseks ja lihtsamate reproduktiivtervisega seotud probleemide korral pöörduda ka ämmaemanda iseseisvale vastuvõtule. Vastav eelnõu, millega antakse ämmaemandate õigus iseseisvalt tervishoiuteenust osutada, läbis täna, 8. aprillil Riigikogus esimese lugemise.

Eelnõu annab ämmaemandatele õiguse jälgida normaalset rasedust, sünnitusjärgselt last ja naist, määrata uuringuid ja neid läbi viia. Lihtsamate günekoloogiliste probleemide korral saavad nad nõustada, soovitada ravimeid ning ka mõningatele kokkulepitud ravimitele retsepte välja kirjutada. Retsepte saavad ämmaemandad kirjutada ainult teatud ravimitele. Töövõimetuslehe saavad ämmaemandad väljastada ainult rasedus- ja sünnituspuhkusele lubamise ning raseduse ajal töö(teenistus)tingimuste ajutise kergendamise või teisele tööle (ametikohale) üleviimise kohta.

Ämmaemandad saavad iseseisvalt tervishoiuteenust osutada ambulatoorselt ja ainult normaalse raseduse korral. Haigusseisundite ja patoloogiate kahtlusel või ilmnemisel suunatakse patsient kohe arsti juurde.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul laiendab ämmaemandatele iseseisva teenuseosutamise õiguse andmine tunduvalt tulevaste emade sünnituseelset ja –järgset nõustamist. „Seaduse jõustumisel muutub ämmaemanda pakutav teenus naistele palju kättesaadavamaks. Edaspidi võivad ämmaemandad naisi nõustada näiteks perearstide juures töötades,” ütles minister Pevkur. „Väga oluline on ka see, et ämmaemandad saavad nõustada noori emasid ka sünnituse järel, mis tagab parema hoolitsuse naiste tervise üle,” lisas minister.

Tänu seaduse muudatusele väheneb pere- ja naistearstide töökoormus, lühenevad ravijärjekorrad naistearstide ambulatoorsele vastuvõtule ja pikemas perspektiivis paraneb eriarstiabi kättesaadavus. Ämmaemandusabi kättesaadavus paraneb ka maapiirkondades elavatele inimestele. Paraneb ka abi andmine sünnitusjärgsel perioodil, sest seni keskenduti peamiselt vastsündinule.

Riigieelarves lisakulusid seaduse rakendamisega ei kaasne.Eli Lilles


   08 Aprill 2009