www.vnl.ee

Kindlustusseltside Liit: riik ei ole alustanud põhimõttelist pensionireformi

Eesti Kindlustusseltside Liidu (EKSL) hinnangul ei ole riik alustanud põhimõttelist pensionireformi, vaid kavandatavad muudatused pensionisüsteemis on tingitud riigi kokkukuivanud rahavoogudest.

EKSLi juhatuse esimehe Kristjan Niinemaa kinnitusel ei kõigu täna mitte pensionisambad, vaid riigi rahavood. "See osa Eesti pensionisüsteemist, mida tuntakse kolme pensionisamba all, on mudeli üldise ülesehituse poolest kehtiv globaalne standard," lausus Niinemaa. "Sarnane tulevase pensionäri valikuvõimaluste, õiguste ja kohustuste kogum ning finantsteenuste pakkujate kaasamine on maailmas laialdaselt aktsepteeritud lähenemine. Kindlustusseltside Liidu hinnangul ei ole riik alustanud taktikalise finantsplaneerimise raames kolme samba mudeli põhimõttelist reformi."

EKSLi juhi sõnul on riik keerulise varade ja kohustuste struktuuriga ning suuremahuliste rahavoogudega institutsioon. "Suure hulga eri osapoolte kõrgendatud huvi ning õiguskindluse ja võrdse kohtlemise soov ei muuda samas olematuks vajadust päeva lõpuks ots-otsaga kokku tulla," selgitas Niinemaa. "Valitsuselt rahandusministeeriumile antud 1.juuli tähtajaga ülesanne tegeleb sammaste mudelist väljaspoole jääva osaga riiklikest pensionitest. Muus osas on regulatsiooni toimivuse analüüs igati loomulik ja tavapärane."

Kindlustusseltside Liidu hinnangul tuleb aga igati soodustada riigi finantside üle toimuvat avalikku arutelu. "Kõikvõimalikel ekspertide emotsioonide jahutamine saab toimuda ainult asjakohase informatsiooni avalikustamise ja eesmärkide selgitamise kaudu," ütles EKSLi juhatuse esimees.

Eesti Kindlustusseltside Liit on Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav organisatsioon, mis loodi 15. veebruaril 1993. aastal. Liidu eesmärgiks on esindada oma liikmete huve sotsiaal- ja majanduskeskkonna kujundamisel. Liitu kuulub 13 Eestis tegutsevat kindlustusandjat. EKSL on omakorda Euroopa kindlustusandjate ühenduse Comiteé Européen des Assurances (CEA) liige ja Eesti Tööandjate Keskliidu liige. Liit teeb koostööd Eesti Liikluskindlustuse Fondiga, mille liikmeteks on liikluskindlustuse kindlustusandjad.


Rait Matiisen


   08 Aprill 2009