www.vnl.ee

Lõppeb Vabadussõja võidusamba rajamiseks annetuste kogumine

31. mail on viimane päev, millal saab teha annetusi Vabadussõja võidusamba rajamiseks. Juunis annab SA Vabaduse monument kogutud annetused üle kaitseministeeriumile.

Aprilli lõpu seisuga on monumendi rajamiseks kogutud annetusi ligi 2,8 miljonit krooni, millest samba vundamendi maksumus, 725 110 krooni, anti Kaitseministeeriumile üle juba 20. septembril 2008, võidusamba nurgakivi paneku tseremoonial.

Vabadussõja võidusamba rajamiseks annetuse teinud inimeste nimed trükitakse ära suvel ilmuvas samba sünniloost rääkivas raamatus. SA Vabaduse Monument juht Aivar Reivik kutsub juba võidusamba rajamiseks annetusi teinud inimesi üles kontrollima oma nime annetajate nimekirjas: www.vabadusemonument.ee/index.php?id=10395.

"Kahe aasta jooksul on enam kui 12 000 inimest teinud annetuse monumendi
rajamiseks. Paljud annetajate nimekirjad on aga kirjutatud käsitsi, mistõttu võib nimekirjades esineda vigu. Samuti on palju neid, kes on annetuse teinud anonüümselt. Ka neil on veel võimalus oma nimi nimekirja lisada," selgitas Reivik.

Annetusi monumendi rajamiseks saab teha kuni 31. maini Vabaduse Monumendi Sihtasutuse arveldusarvetele 221037774285 Hansapangas ja 10220074488017 SEB Ühispangas. Annetuse saajaks tuleb märkida: SA VABADUSE MONUMENT ja selgituseks: Annetus Vabadussõja Võidusamba püstitamiseks.

Sihtasutus Vabaduse Monument on asutatud 2006. aastal Eesti Memento Liidu, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu, Soome Sõjaveteranide Eesti Ühenduse ja Eesti Endiste Poliitvangide Liidu poolt. Sihtasutuse eesmärgiks on Eesti Vabariigi seadusandlikele aktidele vastava Vabaduse monumendi rajamine.


Aivar Reivik


   13 Mai 2009