www.vnl.ee

Heakorratalgutel osales ligi tuhat tartlast

Kaheteistkümnendat aastat Tartus toimunud kevadisel heakorratalgutel osales seekord kokku 935 linlast, kes kogusid kokku 495 kuupmeetrit prügi kokku 55lt erinevalt objektilt.

Olmeprügi kogunes heakorratalgute käigus 216 kuupmeetrit, leheprügi 70 kuupmeetrit ning oksi ligi 210 kuupmeetrit. Kokku plaaniti korda teha ligi 60 objekti, kuid linnapuhastusteenistuse juhataja Madis Tammeoru sõnul jäi sellel aastal talgulise arv varasemast tagasihoidlikumaks ning seetõttu jäi veel paar väiksemat objekti koristamata.

„Võrreldes viimaste aastatega oli seekord talguliste arv tõesti natuke väiksem, aga seekord oli ka koristatavaid objekte vähem ja ikka on tore näha juba tuttavaid igal aastal käivaid tublisid talgulisi,“ märkis Tammeorg. „Tänu talgulistele saab linn paari nädalaga märgatavalt puhtamaks. Linnale on see suureks abiks.“

Nagu igal aastal, jagati ka seekord tublimatele heakorrastajatele auhindu. Näiteks said auhinnad kõige arvukam talgutel käinud kollektiiv ning kõige raskemaid krunte puhastanud ja kõige rohkem prügi kogunud talgulised.

Auhinnad said:
· JCI Eesti Noorte Kommertskoda ja Toomemäe Koda – järjepidevuse auhind kaheteistkümnendat aastat järjest talgutel osalemise eest.
· Tartu Erakool – aktiivseima kooli auhind (50 inimest).
· Jehoova Tunnistajate Tartu Kogudus Eesti grupp – suurima osalejate arvuga kollektiivi auhind (71 inimest).
· Erakond Eestimaa Rohelised – auhind suurima käsitsi kogutud prügihulga eest inimese kohta (1,75 kuupmeetrit).
· Tartlased (Aive, Andrus ja Evelin Vau) – suurima ühe talgulise kohta puhastatud pinna auhind (kokku 3,1 ha)
· Tartu Pereliit – auhind raskeima objekti puhastamise eest (Ropka tee 29 ja Turu tänavast Emajõeni).

Heakorrakampaanial osalejate kõhutäite ja joogi eest vastutasid AS A. Le Coq, AS Wõro Kommerts ja Pere Leib.


Mihkel Lendok


   13 Mai 2009