www.vnl.ee

SA Erametsakeskuse abil ja ühinenud metsaomanike jõul väheneb metsade tuleoht

Metsanädala raames avas Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ Lääne-Virumaal, Tamsalu vallas, Järsi külas suitsetamis- ja lõkketegemiskoha.

Antud objekt on valminud erametsaomanike, metsaühistute, Erametsaliidu, Sihtasutus Erametsakeskuse, Päästeameti ja Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi metsakasvatuse osakonna ettepanekuid arvestades.

Rajatise eesmärgiks on inimtegevusest tuleneva ohu vähendamine, metsatulekahju ennetamine ja looduskeskkonna säilitamine. Tähistatud on ka kinnistul asuv tuletõrje veevõtukoht ning paigaldatud tuleohumärgid.

SA Erametsakeskusel on välja kujunenud hea koostöö paljude metsaomanike ja ühistutega. Metsaühistu liikmetel on kergem koos taotleda toetusi ning viia ellu riiklike kui ka EL-i metsanduse valdkonna poolt rahastatud projekte, ütles SA Erametsakeskuse juhatuse liige Jaanus Aun.

Metsatulekahju ennetamiseks suurema tuleohuga metsade puhul Lääne-Virumaal on taoline metsatulekahju ennetavate tegevuste läbiviimine Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ poolt juhituna esmakordne. Ühistu on aga kavandamas juba järgmisi ühiseid ettevõtmisi, et suurendada koostööd metsaomanike vahel ja arendada ühiseid seisukohti. Oleme igati abiks metsaomanikele, kes on huvitatud metsanduse heast käekäigust ja lähtuvad oma tegevuses säästva arengu põhimõtetest.

Kesk-Eesti Metsaomanikud MTÜ on 2006. aastal asutatud metsaomanike organisatsioon. Mittetulundusühingu asutajateks on kogenud metsandusspetsialistid, kes on huvitatud metsanduse heast käekäigust ja abiks metsaomandi valdamise, haldamise ning kasutamisega seotud probleemide lahendamisel. Ühingusse kuulub üle 100 metsaomaniku, et arendada ja tõhustada koostööd metsaomanike vahel, kelle eesmärkideks on metsa majanduslike, ökoloogiliste ja kultuuriliste väärtuste suurendamine ning metsaressursside säilitamine ja nende seisundi parandamine lähtudes oma tegevusessäästva arengu põhimõtetest. Propageerida ja arendada metsaomanike ühiseid seisukohti.


Kairi Kliimand


   13 Mai 2009