www.vnl.ee

Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programm ootab taotlusi

Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmi taotlusvoor on avatud, taotluste esitamise tähtaeg on 17. märts. Tänavu on võimalik eraldada toetusi kokku 138 000 euro eest.

Programmi eesmärk on aidata kaasa endistes mõisahoonetes tegutsevate koolide kujundamisele kohaliku haridus- ja kultuurielu keskusteks ning tutvustada avalikkusele mõisakoolides leiduvaid kultuuriväärtusi.

Toetatakse mõisakoolidele suunatud tegevusi, mis aitavad kaasa mõisaansamblite mitmekülgsemale kasutamisele: arendustegevusi, mis tutvustavad ja väärtustavad ajalooliseid mõisahooneid, koolitusi, õppepäevi, laagreid, näitusi, trükiseid jms. Toetust võib taotleda ka mõisakompleksidega seotud ettevõtluse arendamiseks. Toetatakse ka muinsuskaitseliste uuringute läbiviimist, muinsuskaitse eritingimuste koostamist, hoonete restaureerimis- ja remondiprojektide koostamist teostatavusanalüüsi olemasolul ning väärtuslike hoonedetailide avariitöid.

Kultuuriministeerium toetab mõisakoole juba alates 2001. aastast, mil alustati esmakordselt riikliku programmiga. Praegu kehtiv programm on koostatud aastateks 2012–2016.

Täpsema info toetusprogrammi kohta leiab http://www.kul.ee/index.php?path=0x214x63


   10 Veebruar 2014