www.vnl.ee

Komisjon arutab Rüütli riigikohtule esitatud taotlust

Riigikogu põhiseaduskomisjon annab teisipäeval oma hinnangu president Arnold
Rüütli taotluse kohta tunnistada üüri piirmäärasid vabaks laskva seaduse
muudatused põhiseadusevastasteks.

President jättis augusti alguses välja kuulutamata riigikogus vastu võetud
elamuseaduse muudatuse ning esitas riigikohtule taotluse tunnistada see
põhiseadusega vastuolus olevaks.

"Iseseisvuse taastamise käigus alustatud omandireform tuleb lõpule viia
kooskõlas omandireformi eesmärkidega ning austades õiguskorra põhiseaduslikke
aluseid. Seaduste põhiseadusega vastavuse hindamine on riigikohtule
põhiseadusega antud pädevus," põhjendas Rüütel, jättes viitamata põhiseaduse
paragrahvile või paragrahvidele, millega seadusemuudatus tema hinnangul on
vastuolus.

Riigikohtul on otsustamiseks aega neli kuud, alates taotluse jõudmisest
riigikohtusse.

Kui riigikohus tunnistab seaduse põhiseadusega kooskõlas olevaks, kuulutab
president selle välja.

Riigikogu täiskogu võttis 20. juulil muutmata kujul vastu üüri piirmäära
kaotava seaduse, mille president Arnold Rüütel jättis juunis välja kuulutamata.

Seaduse muutmata kujul vastuvõtmist toetas 47 ja selle vastu oli 36 saadikut,
erapooletuid ei olnud.

Seaduse vastuvõtmise poolt hääletasid Res Publica, Reformierakonna ja
Isamaaliidu saadikud, selle vastu olid keskerakondlased, sotsiaaldemokraadid,
võimukoalitsiooni kuuluv Rahvaliit ja valdav osa sotsiaalliberaale.

Riigikogu kaotas üüri piirmäärad 15. juunil, mil elamuseaduse muutmist
pooldas 50 Res Publica, Reformierakonna ja Isamaaliidu saadikut, vastu oli 37
Keskerakonna, Rahvaliidu, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja sotsiaalliberaalide
ühenduse liiget, erapooletuks ei jäänud keegi.

Otsusele eelnesid teravad vaidlused, mis tipnesid eelnõu teisel lugemisel
juuni alguses. Toona venitas üüri piirmäära küsimus riigikogu töö kolmapäeva
lõunast neljapäeva hommikuni.

30. juunil jättis president seaduse välja kuulutamata.

Üüri piirmäära on kehtestanud mitu kohalikku omavalitsust, teiste hulgas
Tallinn, kus see on 15 krooni ruutmeetrist. Samal ajal on näiteks Tartus see
vabaks lastud.
   05 September 2004