www.vnl.ee

Lääne-Virumaa sotsiaaldemokraadid nõuavad Euroopa konkurentsivõime parandamist

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Lääne-Virumaa piirkond ootab Euroopa Parlamendilt aktiivset tegevust ühenduse konkurentsivõime parandamiseks.

"Ootame Euroopa Parlamendi uuelt koosseisult aktiivset tegevust ühenduse konkurentsivõime parandamisel. Kui soovime saavutada uut arengutaset, tuleb senisest enam panustada inimeste haridusse ning innovaatilisse ettevõtlusesse," ütles Lääne-Virumaa sotsiaaldemokraatide esimees ja Riigikogu liige Rannar Vassiljev.

"Seejuures on oluline panustada liikmesriikide arengusse nii, et ebavõrdus nende vahel väheneks. Peame oluliselt enam panustama piirkondadesse, mis on inimestest tühjaks jooksmas," lisas Vassiljev.

Lääne-Virumaa sotsiaaldemokraadid esitasid europarlamendi kandidaatideks erakonna esimehe ja Riigikogu liikme Sven Mikseri, erakonna aseesimehe ja Riigikogu liikme Jevgeni Ossinovski ning professor Marju Lauristini, kellelt ootame Euroopa Parlamendis aktiivset tegutsemist konkurentsivõime parandamisel ja liikmesriikidevahelise ebavõrdsuse vähendamisel.

Oma kandidaadid on esitanud sotsiaaldemokraatide Tallinna, Tartu, Järvamaa, Ida-Virumaa, Tartumaa, Pärnumaa, Jõgevamaa, Harjumaa, Valgamaa, Raplamaa, Hiiumaa, Viljandimaa, Võrumaa, Põlvamaa ja Läänemaa piirkonnad ning kandidaatideks on üles seatud Sven Mikser, Marju Lauristin, Ivari Padar, Eiki Nestor, Marianne Mikko, Abdul Hamid Turay, Jevgeni Ossinovski, Urve Palo, Liina Raud ja Hannes Hanso.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond kinnitab Euroopa Parlamendi valimiste kandidaadid ja hääletab nimekirja järjestuse 29. märtsil Tallinnas toimuval SDE valimiskogul.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 25. mail 2014.


   20 Veebruar 2014