www.vnl.ee

Jaanuaris vähenes kuritegevus 6%

Justiitsministeeriumi koostatava kuritegevuse baromeetri andmetel pandi jaanuaris toime 2995 kuritegu, mis on võrreldes eelmise aasta algusega 188 kuritegu ehk 6% vähem.

Justiitsminister Hanno Pevkur väga suuri järeldusi jaanuari numbritest teha ei tahtnud, küll saab positiivsena välja tuua liikluskuritegude arvu vähenemise 23% võrra. "Selle aasta jaanuaris tabati 75 keskmises või raskes joobes juhti vähem kui möödunud aasta esimesel kuul,“ täpsustas minister.

Röövimiste arv vähenes 15% ja varguste arv 7%. Võrreldes eelmise aastaga vähenesid ka vargused eluruumidest ja sõidukitest.

Suurima kasvuga olid kelmused, mille registreerimine kasvas 19%. Kelmustest kaks kolmandikku registreeriti Harjumaal. Valdav osa neist kuritegudest oli toime pandud varem. Mõnel juhul oli üks isik toime pannud mitu üksteisega sarnast kuritegu.

Isikuvastaste kuritegude üldarv vähenes 4%. Samas raskeid isikuvastaseid kuritegusid – tapmisi ja mõrvu – registreeriti nelja võrra rohkem kui 2013. aasta jaanuaris. Kokku üheksast kuriteost oli viis tapmist ning neli mõrva. Raske tervisekahjustus tekitati neljal juhul.

Registreeritud kuritegevuse ülevaatega saab tutvuda aadressil http://www.just.ee/baromeeter.


Maria-Elisa Tuulik


   22 Veebruar 2014