www.vnl.ee

GLIMSTEDT: kriis annab võimaluse luua uus energiapoliitiline visioon

Advokaadibüroo GLIMSTEDT energiaõiguse advokaadi Moonika Kukke sõnul on Venemaa-Ukraina kriis sundinud nii Euroopa kui ka Eesti energiapoliitikat vaatama värske pilguga, andes ühtlasi võimaluse luua uus energiapoliitiline visioon.

„Euroopa Ülemnõukogu seadis 2011. aastal eesmärgiks saavutada käesolevaks aastaks olukord, kus kõikide liikmesriikide elektri- ja gaasiturud oleksid vastastikku integreeritud, et tagada kõigile suurem energiavarustuskindlus. Eesmärgi tähtaegne saavutamine ilmselt ei õnnestu, kuigi tänane Venemaa-Ukraina kriisiolukord näitab selgelt, et eesmärk oli õigesti ajastatud,“ ütles Kukke.

„Nii nagu 2009. aasta Vene-Ukraina gaasitüli ja ka 2011. aasta Fukushima tuumaõnnetus panid Euroopa riike kannapöördelisi energiapoliitilisi otsuseid tegema, on ka praegu tunda sarnast olukorda. Muutusi soovitakse teha kiiresti, kuid energiamajanduses on otsuste elluviimine aeganõudev ja otsuste mõju pikaajaline, mistõttu tuleb leida aega nende igakülgseks läbimõtlemiseks. Ka Eestis käimasolev diskussioon vahetada gaas kütusena kiiresti välja, räägib vastu LNG terminali ja Balticconnectori ehitusplaanile ja seeläbi gaasituru väljaarendamisele ning Soome turuga integreerimisele, mis pikemas perspektiivis aitaks aga energiavarustuskindlust tõsta,“ ütles Kukke.

Kukke rõhutab, et olukord on tõepoolest muutunud ning mitmed varasemalt maha laidetud ja taas lauale toodud lahendused omavad tänases valguses suurt potentsiaali.

„Näiteks peeti taastuvenergia laiaulatuslikku levikut tarbijatele kulukaks, kuid nüüd nähakse selles energiavarustuse kriisile päästerõngast. Võimaliku lahendusena nähakse ka energiaühistulist tegutsemist, mida peetakse tulevikutrendiks ja mis mitmetes välisriikides on ennast nii kogukondlike kui ka investeerimisprojektidena hästi tõestanud. Eestis ei ole energiaühistud seni levinud, kuna nende loomist takistavad seadused ja teadlikkus nende võimalikest kasudest on madal. Kui rahalisi motivaatoreid ei ole seni piisavalt olnud, siis nüüd võib energiaühistute käivitusjõuks saada mitme riigiasutuse poolt esile toodud kaugküttesektori jätkusuutlikkuse probleem,“ lisas Kukke.

Kukke sõnul on uue energiamajanduse arengukava koostamine käimas ja värske koalitsioonileping kinnitab ka riigi soovi soodustada innovatiivseid lahendusi, seega on just praegu õige aeg ideede taasavamiseks ja uute genereerimiseks.


   05 Aprill 2014