www.vnl.ee

Tartu kavandab lisaeelarvet

Tartu linnavalitsus esitab linnavolikogule lisaeelarve eelnõu, mis kasvatab käesoleva aasta linnaeelarve üldmahtu 4 miljoni euro võrra. Üle 40 protsendi Tartu lisaeelarve vahenditest läheb haridusse.

Abilinnapea Kajar Lemberi sõnul kasvatab lisaeelarve tulumaksu laekumist 0,4 miljoni euro ning kaupade ja teenuste müüki 0,1 miljoni euro võrra, täpsustatakse riigipoolsete eraldiste – tasandus- ja toetusfondi ning kohalike teede hoiuks eraldatud summad - ja võetakse kasutusele aasta alguse vabad vahendid.

Lisaeelarve suurimad rahaeraldused on kavandatud haridusvaldkonda, kuhu suunatakse 1,66 miljonit eurot ehk 41%, ning majandusse - 1,1 miljonit eurot ehk 27% lisaeelarvest. Riigipoolsete rahastamispõhimõtete muutumise tõttu läheb suurem osa haridusvaldkonda suunatud täiendavatest eraldistest üldhariduskoolide tugispetsialistide ja koolijuhtide töötasudeks. Uue algatusena on linnal kavas toetada koguperemängufilmi "Supilinna salaselts" tootmist ja Tartu filmifondi rajamist.
Investeeringute osas täiendatakse põhieelarvega kinnitatud koolide ja lasteaedade remondi mahtusid.

Majanduse valdkonnas suurendatakse 0,2 miljoni euro võrra asfaltkattega tänavate jooksevremonti ning investeeringuobjektina lisandub Võidu sild, mille remondiks on kavandatud 0,8 miljonit eurot. Annelinlasi hakkab rõõmustama Kaunase puiesteele rajatav väga mitmekesiste kasutusvõimalustega kogu pere mängu- ja spordiväljak ning Anne sauna ruumes avab aasta lõpus uksed uus sotsiaalabi piirkonnakeskus, kuhu koonduvad seni kaks Annelinnas tegutsevat keskust.


   10 Aprill 2014