www.vnl.ee

Päästjad aitavad nõustamisega kodude tuleohutust parandada

Päästeamet alustab maikuust kodukülastustega „Kodu tuleohutuks!“, et nõustada inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal nende enda elupaigas. Kõik tänavu traagiliselt lõppenud tulekahjud on aset leidnud inimeste kodudes. Selleks, et elupinnad oleksid tule eest kaitstud, aitavad päästjad inimestel individuaalse nõustamise kaudu mõista just neid oma elupaigas varitsevaid ohte, püüdes leida parimad lahendused ohtude ennetamiseks.

Teadmiste puudumine, vähene ohtude ennetamine ja tuleohtlikud käitumisharjumused on peamised tulekahju põhjused kodus. Päästjad oskavad tähelepanu juhtida õigetele käitumisharjumustele kui ka jagada soovitusi, kuidas ja mida saab inimene oma lähedaste ja vara turvalisuse tagamiseks veel ära teha.

Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul on eelmiste aastate kodukülastuste kogemused näidanud, et inimesed vajavad üha enam sellealast informatsiooni ja oma elupinnast lähtuvat nõustamist. „Kodukülastused on suunatud eelkõige neile, kellel võib tuleohutusalase info kättesaamine ja mõistmine olla raskendatud. Koostöös kohalike omavalitsustega tahame jõuda nende abivajajateni, kes on huvitatud selles vallas oma teadmisi ja oskusi suurendama,“ selgitas Tammsalu.

Peadirektori asetäitja lisas, et kodukülastuste eesmärk on aidata inimestel mõista tulega seonduvaid ohte nende enda elupaigas ja selle ümbruses, hinnata elektri- ja kütteseadmete korrashoidu, lahtise tule kasutamist, suitsuanduri vajalikkust, olemasolu ja töökorda. „Meie soov on aidata inimestel läbi nõustamise oma elupinnad tuleohutumaks muuta ja seeläbi vähendada eluhoonete tulekahjude ning hukkunute arvu,“ lisas Tammsalu.

Kodukülastusi viivad läbi inimese elupaigale lähimad vabatahtlikud või kutselised päästekomandod ning regiooni päästeteenistujad, kes teavitavad inimesi enda tulekust ette telefoni või teatise teel. Nõustamisi viiakse läbi maist kuni aastalõpuni. Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eraldusmärkidega riietuse ning esitatava hologrammiga punase töötõendi järgi.

„Kodu Tuleohutuks!“ on Päästeameti poolt 2007. aastal ellu kutsutud nõustamisteenus, eesmärgiga muuta Eestimaa kodud tuleohutuks ning anda nõuandeid inimeste elupinna tuleohutusalase seisukorra parandamiseks. Päästeameti võimekus on tänavu nõustada kuni 10 000 majapidamist.


   14 Aprill 2014