www.vnl.ee

Eksametnik mõisteti eraviisilises jälitustegevuses õigeks

Tallinna ringkonnakohus tühistas esmaspäeval endise tolliametniku Kalev Ollo
süüdimõistmise oma ülemuse kõneluste salajases pealtkuulamises ning mõistis ta
eraviisilises jälitustegevuses õigeks.

Ringkonnakohus mõistis tolliameti uurimisosakonna kriminaaltalituse endise
vaneminspektori Kalev Ollo (49) oma resolutiivotsusega eraviisilises
jälitustegevuses õigeks kuriteo koosseisu puudumise tõttu tema tegevuses.

Samas jättis ringkonnakohus muutmata Ollole laskemoona ebaseadusliku omamise
eest määratud kaheaastase tingimisi vangistuse kolmeaastase katseajaga.
Ringkonnakohus jättis muutmata ka Ollole määratud lisakaristuse, mille järgi ta
ei või ühe aasta jooksul soetada, hoida või kanda tulirelva ega laskemoona.

Tallinna ringkonnakohus teeb Ollo süüasjas motiveeritud kohtuotsuse teatavaks
13. septembril.

Tallinna linnakohus mõistis Ollo ebaseaduslikus jälitustegevuses ning
laskemoona ebaseaduslikus omamises süüdi 11. mail.

Kaitsepolitsei süüdistuse järgi salvestas Ollo mullu mais, augustis ja
septembris salaja tolliameti uurimisosakonna juhi Priit Pastaruse kõnelusi,
ühendades selleks oma ülemuse kabinetti salvestusseadme.

Salajaseks salvestamiseks kasutas Ollo tolliametist saadud tehnikat,
salvestiste eesmärk oli väidetavalt saada teada, mida Pastarus Ollost kui oma
alluvast arvab.

Ollo seaduserikkumine tuli avalikuks mullu sügisel, kui kriminaalmenetlust
alustanud kaitsepolitseinikud ta paljastasid.

Kaitsepolitseinikud leidsid Ollo kodu läbiotsimisel tsiviilkäibes keelatud
padruneid, mis andis aluse esitada mehele täiendav süüdistus.

Ollo lahkus tolliametist töölt mullu oktoobris.
   06 September 2004