www.vnl.ee

Lääne-Eestis ei ole leitud rohkem soditud mälestusmärke

Politsei ei tuvastanud esmaspäeval Lääne-Eestis ega mujal uusi vandaalitsemisi
punaarmeelaste monumentide kallal.

Politsei algatas kriminaalmenetluse nädalavahetusel Saaremaal Kaarma
kalmistul Nõukogude sõjaväelaste mälestusmärgi rüvetamise asjaolude
väljaselgitamiseks.

Kuressaare politseijaoskond algatas kriminaalmenetluse karistusseadustiku
paragrahvi järgi, see on surnu mälestuse teotamine, mille eest saab kohus teo
sooritajat karistada kas rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega,
teatas Lääne prefektuur.

Esmaspäeva lõuna ajal Kaarma surnuaiale läinud inimene ütles BNS-ile, et
umbes kahe meetri kõrgusele dolomiidist mälestusmärgile on punase värviga
kirjutatud: "Au, sm. Parts."

Ka Haapsalu kesklinnas asuvat Nõukogude armee mälestussammast on
nädalavahetusel soditud; ajalehe Lääne Elu andmetel on pruunist graniidist
sambale värviga kirjutatud: "Au Juhan Partsile."

Lääne prefektuuri pressiesindaja Kaja Kukk ütles BNS-ile, et Haapsalu
juhtumit võidakse uurima hakata Lihula intsidendiga toimunud kriminaalasja
raames.

Raadio Pärnu teatas, et seoses mitme avalikuks tulnud Nõukogude sõdurite
ausamba rikkumisega kontrollib politsei esmaspäeval üle kõik Läänemaa
mälestusmärgid.

Lihula mälestuskivi eemaldamise järgsete sündmustega seoses algatatud
kriminaalasja uuriv Haapsalu ringkonnaprokurör Indrek Kalda ütles Raadio
Pärnule, et politsei ei välista, et nõukogude monumente on veel rikutud.

Politseiameti pressiesindaja ütles BNS-ile, et mälestusmärkide lauskontrolli
üle Eesti kavas ei ole. Kaja Kukk ütles, et kõiki monumente ei ole kavas üle
vaadata ka Lääne prefektuuri vastutusalal.

Politsei meenutas, et monumentide rikkumine on võrdne surnu mälestuse
teotamisega, millele järgneb kriminaalkaristus. "Kutsume üles inimesi
mõistlikult käituma."

Lihulast veidi eemal Tuudil asuvale nõukogude mälestusmärgile kirjutati ööl
vastu reedet punase värviga: "Au Juhan Partsile!"

Lihula kalmistul asuv momunent valati samal ööl punase värviga üle, kuid
nädalavahetusel varastasid seni tabamata vandaalid Lihula punavõitlejate
ausambalt kaks marmortahvlit ja tsementeerisid viisnurgaga bareljeefi.

Teistkordse rünnaku ohvriks langenud ausammas seisab Lihula kalmistul
mõnekümne sammu kaugusel kohast, kust politsei viis neljapäeva õhtul valitsuse
korraldusel ära mälestusmärgi bolševismi vastu sõdinud Eesti meestele.
   06 September 2004