www.vnl.ee

Eesti kaevanduskarjääride ülevaatus jõuab lõpule

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu otsustas toetada Põhja-Eesti karjääride inventuuri. Tegemist on kolmanda ja viimase uuringuga, mis aitab luua lõpliku ülevaate mahajäetud ja rikutud ehitusmaterjalide karjääride olukorrast riigis. Kokku on KIKi nõukogu toetanud uuringuid 110 000 euroga.

"Kaevandamine on väga suure keskkonnamõjuga tegevus ning on seetõttu eriti terava tähelepanu ja kontrolli all. Pärast Põhja-Eesti karjääride ülevaatamist on meil täpne pilt kogu Eesti seisust ning teame, kas ja kuhu on tarvis investeerida selleks, et endised kaevandused oleks korras ja ohutud," ütles KIKi nõukogu esimees, keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.

Kolmandas karjääriuuringute projektis asutakse kaardistama karjääre Harjumaal, Järvamaal ning Lääne- ja Ida-Virumaal. Töödega selgitakse välja alade seisund, hinnatakse nende heakorda, ohutust ning antakse soovitused karjääride edaspidiseks käitlemiseks. Uuringud puudutavad liiva-, kruusa-, lubja-, dolokivi ning savikarjääre.

Praeguseks on saadud ülevaade juba Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ning Võru maakonna karjääridest. Sellel aastal valmib ülevaade ka Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla Saare ja Viljandi maakondadest.

KIK rahastab tegevust keskkonnaprogrammi maapõue programmist, mille eesmärk on toetada maapõueressursside säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maapõuealase teabe korrastamist ja levitamist.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast,

CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteist aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti. Keskkonnainvesteeringut Keskuse nõukogu juhib keskkonnaminister.

Saile Mägi


   01 August 2014